70-години от създавабе ба Държавен симфоничен оркестър