500 лв за второ дете


По 500 лева ще дават за второ дете в община Ценово

Общинските съветници в Ценово на редовно заседание единодушно подкрепиха Правилника за отпускане на еднократни финансови помощи за жители на общината. Допълнителна подкрепа могат да получат…