теодора бакърджиеваИсторията на Русе в книгите на Теодора Бакърджиева

32 години от живота си посвещава на историческата наука визследване на „русенските потайности“ Русенският историк Теодора Бакърджиева е безспорно признат от специалистите ориенталист и любим…