„Селцето“

Селцето – разказ от Явор Цанев

„Селцето“ е награден със Специална награда на името на Агоп Мелконян 2013 г. Селцето изглеждаше притихнало в здрача. Върховете на планината още бяха огрени от…