пътепис

Писма от Израел

Продължава от бр.47 После посетихме по-малката църква, построена на мястото, където е била работилницата на Йосиф. В градината имаше огромно дърво – фикус, голям може…Писма от Израел

Продължава от бр. 45 В четвъртък програмата беше свободна, но успяхме да отидем до Руската църква, където една иначе мила монахиня направи забележка на мъжете…

Писма от Израел

Здравейте, приятели! Дойде времето – един промеждутък в иначе доста наситената ни програма – за да се опитам да ви разкажа за част от впечатленията…


Из Европа с песен

Косово- незарасналата рана в снагата на Балканите В края на септември, когато повечето хора се стягат за зимата, хористите от хор „Родна песен” при читалище…