писма

Писма от Израел

Продължава от бр. 45 В четвъртък програмата беше свободна, но успяхме да отидем до Руската църква, където една иначе мила монахиня направи забележка на мъжете…


Писма от Израел

Здравейте, приятели! Дойде времето – един промеждутък в иначе доста наситената ни програма – за да се опитам да ви разкажа за част от впечатленията…