ние…

Левски, надеждата, ние…

180 години от неговото рождение, вдъхновило хиляди българи за безкористна служба към Родината Ето ни отново – ние и Той. Ние – все по-малки и…