Националната библиотека

Изложбата „Посветен на Отечеството“ отвори врати в Силистра

Фотодокументалната експозиция за Левски е подготвена от Националната библиотека „Посветен на Отечеството“ се нарича подготвената от Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ фотодокументална изложба…