намалява

Населението в Лудогорието намалява и застарява, все повече поемат към чужбина

Раждаемостта продължава да спада, а естественият прираст е отново с отрицателен темп Тревожни тенденции отчита статистиката за демографските процеси в Лудогорието. Според последните данни на…