Мирослав Петров


„Сказание за Железноръкия воин” – откъс от историческо фентъзи на Мирослав Петров

Постепенно дървесният пояс се разреди и Алдомир излезе на широка закътана поляна. В единия й край имаше няколко големи, наклонени една към друга скали, които…