Калипетрово

XIIІ Национален фестивал на кукерите се състоя в Калипетрово

Тринайсетият национален фестивал на кукерите се състоя в силистренското село Калипетрово. Организатори са Силистренската община, кметството и народното читалище „Пробуда – 1940“ в Калипетрово. Целта…