Изложба „Пактът Рьорих – история и съвременност“

Изложба „Пактът Рьорих – история и съвременност“ откриха в Силистра

Тя представя историята на Пакта Рьорих от зараждането на идеята до подписването Художествено-документална изложба „Пактът Рьорих – история и съвременност” бе открита в Художествената галерия…