застрахователен сектор

Проблемите пред застрахователния и осигурителния сектор дискутираха на национален форум в Стопанска академия

Национална кръгла маса на тема: „Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда“ се проведе в Стопанска академия „Димитър А….