зам.-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова