енергийна ефективност

Стартират проекти за подобряване енергийната ефективност в Попово

Те са по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз На 12 октомври бе даден старт на строително-монтажните работи по проектно предложение…