Доц. д-р Магдалена Миткова

Доц. д-р Магдалена Миткова: Целта на нашия университет е да срещне нуждите на бизнеса с интересите на студентите

Доц. д-р Магдалена Миткова, ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас: Политиката ни е достатъчно гъвкава, за да откликне еднакво адекватно на потребностите…