доц. д-р Ана Джумалиева

Доц. д-р Ана Джумалиева, председател на КЗД: Удовлетворена съм от гласуваното доверие и от възможността да доразвия идеите си

КЗД е изправена пред предизвикателства, в условията на които работят всички независими органи по въпросите на равенството в Европа Доц. д-р Ана Джумалиева е магистър…