Донецкия национален университет

Договор за двойна международна магистърска диплома подписаха Стопанска академия и Донецкия национален университет

Договор за стартиране на съвместно обучение в образователно-квалификационна степен „магистър”, водещ до издаване на двойна диплома, подписаха от Стопанска академия „Д. А. Ценов” и Донецкия…