дискусия

Проблемите на образованието дискутираха в Русенския университет

Областният управител на област Русе Галин Григоров участва в конференция на тема: „Образование, трудов пазар и бизнес“. Тя е съвместно организирана от Русенския университет „Ангел…


Проблемите пред застрахователния и осигурителния сектор дискутираха на национален форум в Стопанска академия

Национална кръгла маса на тема: „Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда“ се проведе в Стопанска академия „Димитър А….