Димитър Радев

Димитър Радев: Създаваме нови специалности, ориентирани към търсенето на квалифицирани кадри в бизнеса

Ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) проф. д.т.н. инж. Димитър Радев: Специалността „Софтуерно проектиране“ е разработена с едни от най-големите компании в IT…