годишната конференция на Европейската университетска асоциация.