Главиница

Тържествени заседания на ОбС в Ситово и Главиница за празниците на общините

Кметът на общината отбеляза заслужилите през годините личности и фирми, осигуряващи работни места и икономическо развитие Красимира Орлоева – поетеса, писателка и краевед бе обявена…