български

Български и монголски полярници ще издигнат паметник на кирилицата

Той ще пази в капсули пръст от свещени български места, вкл. и от гроба на хан Кубрат   Започна 25-ата юбилейна антарктическа експедиция. Тя ще…