българо-румънска земеделска работна група

Община Гряка – домакин на трансгранична земеделска група

Националната програма за местно развитие на Румъния представлява нов финансов инструмент за общините им Акцент в заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група беше Националната…