благоустрояване

Осем се състезават за благоустрояването на ж.к. „Орел“

В административната сграда на Община Разград се проведе публично състезание по обществената поръчка: „Избор на изпълнители за извършване на строително-монтажни работи по проект „Паркоустрояване на…