бизнес организация

Студенти представиха идеи за нова маркетингова стратегия на бизнес организация

Кръгла маса на тема „Алтернативни маркетингови решения на стартираща бизнес организация“ се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, организирана от Катедра „Маркетинг“. В събитието…