Articles by Иван Георгиев127 г. читалище „Съгласие” поддържа огъня на родолюбието и просвещението в Дебелец

Днес въпреки компютрите и интернет читалищната дейност на местните самодейци продължава да се развива Народното читалище „Съгласие” в град Дебелец е основано през далечната 1887 г….


ПГЕЕ „М. В. Ломоносов” в Горна Оряховица е символ на качество

Учебното заведение е създадено през 1959 г. с първоначален прием от шест паралелки Професионалната гимназия по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов” е приемник на…


30 години след земетресението Стражица още се възстановява

Общината има неразкрит потенциал за развитие на селски и екотуризъм Тридесет години след опустошителното земетресение, прекъснало и преобърнало изцяло развитието й, община Стражица все още…