Проф. Красимир Ениманев: Бизнесът не е политически оцветен, той просто работи с управляващите

 Ролята на Камарата е да се бори за свободна бизнес среда, но със законови средства

Проф. полк. д.н. инж. Красимир Ениманев е роден през 1958 г. Възпитаник на Математическа гимназия „Баба Тонка“, Русе. Завършва Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София – строителен инженер с пълна проектантска правоспособност, както и Икономическия университет във Варна. Има академичен военен курс и е полковник от резерва. Преподавател е в Русенския университет „Ангел Кънчев“, в Техническия университет – София, във ВСУ „Черноризец Храбър“, във Висшето училище по телекомуникации и пощи – София с над 150 научни статии, доклади, учебници и др. Доктор на науките.
Председател е на Регионалния обществен съвет „Приятели на Русия“. Председател на Русенската стопанска камара. Член е на Дирекционния съвет на Българската стопанска камара.

– Как Стопанската камара помага на русенци?
– Камарата е най-старата работодателска организация, част от Българска стопанска камара в един общ Алианс. Русенската стопанска камара е неправителствена организация, юридическо лице, работеща в полза на регионалния бизнес. Мисията й е да подпомага малкия (микро) и средния бизнес да се разрастват. Да даде всички възможности на ръководителите, директорите и т.н. на предприятия да разкриват нови работни места и да увеличават пазарните си ниши. По този начин РСК търси решение за всяка една фирма член на Камарата. В задачите й за решаване влиза подпомагането на фирмите чрез обучение на различни видове специалисти. Спектърът на специализация е широк – от охрана на труда до професионално обучение на работници в различни специалности: строители, заварчици, шивачи и др. С други думи Камарата, чрез учебния й център подпомага бизнеса на място, като обучава работници. Тази инициатива е съвместна с Бюрото по труда по различни проекти. В помощ на русенския бизнес Камарата участва и чрез издаване на сертификати за произход на фирмите, изнасящи продукцията си извън Европейския съюз. Камарата информира членовете си, както и заинтересованите лица, като качва на сайта си rusesk.com всички новости, като: решения на Министерски съвет, проектозакони, които се обсъждат, и др. Тази информация е полезна за бизнеса и всеки ръководител би могъл да се възползва от нея. Освен това те могат да зададат въпроси или да отправят препоръки към РСК, а тя, от своя страна, чрез Българска стопанска камара в София създава пряка връзка с МС. Камарата е посредник за взаимната информираност и интереси между правителство, работодатели и работници. Индустриалните отношения са заформени, а РСК отговаря за координирането им. Друго важно нещо, с което се занимава Камарата, е международните връзки. Това включва обмяна на опит със съседни държави за проблеми, свързани с данъчни, пазарни и законови интереси и др. Тези международни връзки се ползват от русенски бизнесмени при проблем с фирма в друга държава. Освен всичко това РСК има ролята и на консултант при създаване на договори за различни области, за подпомагане правилното ситуиране на дадена пазарна верига, консултира и инвеститори от чужбина за възможностите на Русе и за това в каква посока би могъл да се развие бизнесът им в града. Създаването и подпомагането с иновативни решения също е част от дейността на Камарата. РСК изготвя проучвания, анализи и експертни оценки; дава правни, счетоводни и други консултации, дава дори офиси под наем.

– Камарата се опитва да облекчи бизнеса, така ли?
– Да, стремежът на Камарата е да възпира институциите, които са т.нар. „регулатори“. Няма нужда от чак толкова голямо регулиране. Бизнесът израства, когато е свободен и той търси свободата. Не може да се налагат ограничения в бизнеса и да има само един да рисува, един да пише, един да чете… ами другите, които го могат, какво да правят? Целта е всеки, който го може, да го прави и да излезе на пазара с цената си. Само свободният пазар, конкуренцията движи развитието на производството, а оттук и по-висок стандарт на живот.

– Казвате, че няма свободна бизнес среда в Русе, така ли?
– Да, това не е реална бизнес среда, това е регулирана среда, в която мравката може да победи слона. Не можем да говорим за реална бизнес среда, когато тя е регулирана политически. Бизнесът не е политически ориентиран, той просто работи в хармония с общинското и областното ръководство. Затова ролята на Камарата е да се бори срещу тази нарушена бизнес среда, но със законови средства.

– Къде се корени проблемът и как трябва да се реши?
– Проблемът идва от желанието за централизирано управление. Всичко се диктува от ръководството на държавата. Не е освободена регионалната инициатива.

– Водите консултации и с чужди инвеститори. Има ли желаещи да инвестират в Русе?
– Има желаещи да инвестират, при това с големи възможности. Крупният инвеститор преди всичко обаче иска да му се решат инфраструктурните проблеми и затова провеждаме срещи с кметската и с областната управа. Но срещаме няколко основни проблема. Първият е, че като държава все още не сме в регулация, в Евросъюза сме, но не са уточнени регионите. Друг проблем е, че нямаме документи за реална собственост, а инвеститорите искат реална собственост. Третата спънка се състои в това как да предоставим на инвеститора свобода на енергиите. В момента, в който се сблъска с „монополите“, както и с таксите, които за него са или поносими, или високи, той се сблъсква и с корупционна среда. Всичко това плаши инвеститорите и повечето бягат. Тези, които остават, го правят по други съображения – че са много мръсни и никъде другаде не могат да намерят място. Нашата битка е да намалим корупцията чрез изявления, чрез показване, чрез добри практики. И няколко години поред се опитваме да убедим властта, че най-после трябва да заработи електронното правителство, че бизнесът не е политически оцветен и му трябва свободна среда.

– Какви са проблемите на регионалния бизнес?
– Проблемите на регионалния бизнес се свеждат до няколко. Първият е липса на работна ръка, породена от демографския фактор. Второ – липса на експерти. Липса на качествени технически кадри. Тотална липса на инженерно-технически кадри. Медицинските кадри все повече и повече липсват. Тази липса не е породена само от демографския фактор, породена е и от демотивацията. Демотивацията е породена от голямото регулиране на пазара. Трябва правителството да се усети и да спре регулациите. Опитваме се да сме европейска държава без да имаме европейски ценности, като налагаме европейските задължения, но без да пускаме правата. Другият проблем е, че в момента, в който видим, че някой българин е успял, ако той изяви самостоятелност в мисленето си, моментално се пращат институциите срещу него. А институциите ударят ли те, шансът да оцелееш е минимален, даже нулев. Административната машина те смазва – има как да стане, моделите са добре разработени. Тези модели работят срещу бизнеса. Бизнесът е регулиран, това е основният проблем. Капитализмът имаше едно основно качество: работиш повече, получаваш повече. Само че сега е регулиран капитализъм, т.е. взима само този, който кара кораба – малко свръхбогати и много бедни. Тази голяма разлика е опасна за обществото ни като цяло.

– Как се справя Русе с недостига на кадри?
– На първо място, като си обучава свои. На второ, като мотивира такива от други региони и като внася от други държави. Има много световни добри практики по този въпрос, само трябва да ги ползваме.

– Русе винаги е бил аграрно-индустриален център, запазва ли се това име и днес?
– Абсолютно. Русе е агроиндустриален център с една скоба – регулиран от София. Оттам казват какво ще се сее, колко ще се сее и кой ще сее, като управляват (регулират) субсидиите и пазара. Почти са унищожени цели подотрасли от селското стопанство или са минимизирани.

– Стопанската камара и мястото й в Русе?
– Стопанската камара е флагман в региона като работодателска организация. Тя е майката – всички камари в страната са обединени в нея. Идеята е в единението. Камарата търси решение, изправя се срещу администрацията и й казва къде й е проблемът. Камарата е мирният подход, законният. Само законът ни дава свобода. Но законът трябва да е над всички! Не е ли законът над всички, свободата изчезва!
Интервю на
Драгомира ГЕОРГИЕВА

Оставете първия коментар към "Проф. Красимир Ениманев: Бизнесът не е политически оцветен, той просто работи с управляващите"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*