ноември 30, 2017

Писма от Израел

Продължава от бр.47 После посетихме по-малката църква, построена на мястото, където е била работилницата на Йосиф. В градината имаше огромно дърво – фикус, голям може…