Заплатите в Разградска област растат, но наетите лица намаляват

През третото тримесечие на годината средната месечна работна заплата в област Разград нараства до 919 лева, като бележи увеличение с 9,9% спрямо същия период на миналата година, съобщиха от Териториалното статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания“ – Разград. В сравнение с предходното тримесечие увеличението на доходите е с 9.5%. В обществения сектор средната заплата е 836 лв., а в частния – 952 лв.

Най-високо платени в региона са наетите в дейностите „Култура, спорт и развлечения”, „Операции с недвижими имоти“ и „Професионални дейности и научни изследвания” .

По размер на средната заплата, през третото тримесечие на 2017 г., област Разград е на 7-мо място в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1405 лв., Стара Загора – 1011 лв. и Варна – 992 лв., а най-ниско във Видин – 668 лв., Благоевград – 708 лв. и Кюстендил – 722 лв.

По предварителни данни на Националния статистически институт, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към 30 септември са 26 900. Спрямо края на юни наетите намаляват с 1.2%, а в сравнение със същия период на предходната година се увеличават с 2.6%, сочат още статистическите данни.

Към края на месец септември наетите в обществения сектор са 7800, а в частния – 19 100. Спрямо края на юни те се увеличават с 0.5%, а в частния сектор намаляват с 1.9%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.7%, а в частния се увеличават с 4.4%.

Най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” – 27.3%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 15% и „Селско, горско и рибно стопанство” – 11.3%.

Данните са получени от тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Мариета КИТАНОВА

Оставете първия коментар към "Заплатите в Разградска област растат, но наетите лица намаляват"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*