Проект за образователна интеграция стартира в Община Силистра

През м. октомври започна изпълнението на проект „Мога и успявам“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по Конкурсна процедура 33.16-2017.

Фокусът на проекта е поставен върху ученици от Обединено училище „Св. Климент Охридски“, с. Професор Иширково и Професионална гимназия по производствени технологии „Евлогий Георгиев“, гр. Силистра. Целта е създаване на условия за обхващане и задържане в образователната система; мотивиране на учениците да участват активно в обучението, да променят отношението си към образователния процес в резултат на допълнителни занимания; подобрени образователни резултати; подкрепа за продължаване на образованието в гимназиален етап и придобиване на професионална квалификация, както и квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда. Целевата група е съставена от 100 ученици от VI до XI клас, 45 учители и 40 родители. След предварително проучване на потребностите и за постигане на целите са организирани следните дейности: изграждане и функциониране на ателие „Мога и успявам“ с 3 групи – „ЕКО – забавно и интересно!“, „Моят екологичен свят“ и „В света на дизайна“; ателие „Театрално изкуство“ с 2 групи, водени от професионалист-актьор и на клуб „Вълшебна палитра“; квалификация на педагогически специалисти за работа на мултиетническа среда и „Летни предизвикателства“ с организиране на летни занимания по интереси и летен лагер.

Проектът допринася за развитие на личностни качества – креативност, отговорност, комуникативни и социални артистични и приложни умения. Дейностите в клубовете са подчинени на общите цели на училищното обучение и възпитание, но същевременно са съобразени с потребностите на учениците, насочени към развитие на индивидуалността. С нетрадиционни форми на работа се предизвика интерес от обучителния процес и от личния принос за обогатяването му. Работата в клубовете създава предпоставки за общуване и опознаване на децата от различни социални, етнически и културни общности. Личността на ученика се развива последователно чрез учебни и творчески дейности.

ФОРУМ

Оставете първия коментар към "Проект за образователна интеграция стартира в Община Силистра"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*