Опасни за здравето са фините прахови частици

С началото на зимните месеци на територията на община Плевен се наблюдава превишаване на нормите за качество на атмосферния въздух по показатели фини прахови частици с размер до 10 μm (ФПЧ10) и на полициклични ароматни въглеводороди. Основните им източници са комунално-битовите отоплителни инсталации и транспортните дейности.

Тревожната новина дойде от общинския пресцентър, откъдето допълниха, че прах и фини прахови частици са пренасяни по въздуха и се задържат за неопределено време. Здравният риск от замърсяването на въздуха зависи от размера и химичния състав на суспендираните прахови частици. По-големите частици обикновено се задържат от лигавицата на носа и гърлото и впоследствие се изхвърлят от организма. Най-опасни за здравето са частиците с диаметър по-малък от 10 микрона (ФПЧ10). Те достигат до по-ниските отдели на дихателната система и предизвикват увреждане на тъканите на белия дроб. Натрупването им става причина за хронични заболявания или предизвиква усложнения.

Проблемът с отоплението на домакинствата не засяга само Плевен, а цялата страна, икономическото състояние рефлектира върху финансовите възможности на гражданите и с помощта на национално и европейско подпомагане се очаква повишаване на енергийната ефективност на жилищата и чувствително намаление на емисиите от отопление – действия, водещи до намаляване на фоновото ниво на местно, регионално и национално равнище.

Специалисти коментират, че неблагоприятните метеорологични условия са природния фактор, който намалява потенциала за разсейване на праховите частици в атмосферния въздух и задържа продължително време наднормените концентрации.

Във връзка с наблюдаваното повишение на замърсяването Община Плевен напомня някои основни правила за намаляване на емисиите на замърсители във въздуха през зимния сезон. От Общината съветват при възможност де се използва начин за отопление, който не предизвиква отделяне на димни газове във въздуха или те са минимални; да се изолира жилището срещу изпускане на топлината в околната среда; да не се използват въглища с високо съдържание на пепел и сяра, както и влажна дървесина. Сред препоръките са още редовното почистване на комините, осигуряването на т.нар. „защитни шапки” на комините, както и да не се изхвърля в контейнерите за смет горища сгур и пепел, да не се изгарят в домашните отоплителни печки или котли пластмаси, гуми, парцали, които отделят токсични химически вещества. А за да се намали замърсяването от автомобилния трафик през зимата, препоръката е да не се оставят автомобилите с включен двигател на място продължително време. Нивата на емисиите от автомобилните двигатели с вътрешно горене се контролират от ИА „Автомобилна администрация” и КАТ.

Величка БОЖИКОВА

Оставете първия коментар към "Опасни за здравето са фините прахови частици"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*