Бутони за безплатна връзка има на сайта на Силистренска община

С бутон за обаждания към телефонната централа гражданите могат да се свържат с оператор-служител на общинска администрация, който да ги насочи към търсения отдел или общински служител. Сайтът (www.silistra.bg) има и бутон за директно изпращане на имейли с въпроси, молби, предложения и мнения.

С целеви средства от Министерски съвет в размер на два милиона лева за асфалтиране в Силистра бяха обновени улични настилки, повдигнати отводнителни шахти по улиците, възстановена е надлъжната пътна маркировка, съобщиха от общината. Завършени са дейностите за обновяване на уличните настилки и в селата Йорданово, Брадвари, Срацимир и Майор Ценович.

Приключва работата по асфалтирането в с. Калипетрово и ще започне работа в селата Айдемир и Сребърна. Фрезованият асфалт се използва за засипване на неравни участъци в междублокови пространства и подходи към жилищни сгради, за които има сигнали на граждани. Част от този вторичен материал е използван по изравняването на алеи и в гробищния парк. Планирано е изцяло асфалтирането на улици в населените места да завърши до 4 януари следващата година.

Пеню ПЕНЕВ