Бъдещи IT специалисти посетиха ОИЦ – Разград

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) посрещна ученици от Националната професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи” гр. Разград. Гимназистите изучават тънкостите на информационните и комуникационни технологии и участват в различни клубове по интереси в рамките на проект „Твоят час”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОПНОИР). Те бяха придружавани от ръководителя на клуба по „Личностно развитие” и преподавател в учебното заведение Цветалина Занкова.

Младежите се запознаха с дейността и безплатните за широката общественост услуги, които мрежата от 28 информационни центъра за Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) извършва в България. Дискутирани бяха резултатите от инвестираните чрез проекти евросредства в Лудогорието по време на десетгодишното членство на страната в Европейския съюз. През първия програмен период 2007 – 2013 г. осъществените европроекти са на обща стойност близо 250 млн. лева. Досега през настоящия програмен период 2014 – 2020 г. одобрените проекти в Разградска област наброяват 191, с общ бюджет надвишаващ 71 млн. лева.

Младите хора споделиха положителните си впечатления от подобрената градска и училищна среда в региона, както и своите намерения да участват в проекти за бъдеща професионална реализация.

ФОРУМ

Оставете първия коментар към "Бъдещи IT специалисти посетиха ОИЦ – Разград"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*