Пламен Стоилов: Предстои година на усилени строителни дейности

Общинската управа определя 2017ма  като годината на голямата подготовка

Проведе се традиционната конференция за отчитане на Община Русе. Кметът на общината Пламен Стоилов съобщи, че предстоят сериозни ремонтни дейности от април следващата година. Ще бъдат обновени някои от основните артерии на територията на град Русе и в частност обновен бул. „Трети март“ от Сарайския мост до разклона за МЕТРО, булевардите „Придунавски“ и „Липник“, ще бъде изградена пешеходна връзка между кварталите „Родина 3“ и „Чародейка“, ще се обнови и реабилитира пешеходният подлез при МГ „Баба Тонка“, ще бъде изградена една нова и ремонтирани две пасарелки и изградена пешеходна зона по ул. „Чипровци“ по проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе – втори етап“ на обща стойност 24 344 185,59 лв. по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“.

По проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“, на стойност 16 860 657,16 лв. се извършват реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. „Славянска“, ул. „Църковна независимост“, ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Баба Тонка“, рехабилитация и изграждане на зона за обществен отдих по крайбрежната ивица на гр. Русе в района на жп прелеза на Речна гара до ул. „Мостова“, първи етап – Зона „Център“ и Зона „Юг“, както и реконструкция и паркоустрояване на Розариума в Парка на младежта.

Общо тридесет инфраструктурни проекта очакват финансиране за 2018 г., а срокът за изпълнение е до 1 септември. Жителите на Русе ще трябва да се подготвят за промените в пътната и пешеходната обстановка. „Дунавът е нисък, времето е добро и не трябва да изпускаме момента да строим“, това каза още кметът Пламен Стоилов. Стойността на инфраструктурните проекти е над 91 млн.лв. В тях се включва също продължаващото саниране на жилищни сгради.

По проектите за енергийна ефективност през изминалата година е реализиран проект на стойност 818 676,41 лв. за повишаване енергийната ефективност в четири образователни сгради, а именно: ОУ „Любен Каравелов“, СУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ“, ОУ „Никола Обретенов“ и ДГ „Незабравка 2“. Изградени са нови отоплителни инсталации в помещенията, в които до момента не е имало такива; монтирани са радиатори и индивидуални терморегулиращи вентили; изградени са вентилационни инсталации и хидравлични модули за независимо захранване на отделните клонове на вътрешната отоплителна инсталация; подменен е неработещ котел с нов водогреен газов котел и други. С реализацията на проекта Община Русе надгражда постигнатите резултати от изпълнението на два приключили проекта „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем училища на територията на гр. Русе“, финансиран по ОП „Регионално развитие“ и „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект Детска градина „Незабравка – 2“, финансиран по Националния доверителен екофонд, в рамките на които са изпълнени основни мерки за енергийна ефективност – ремонт на покрив, подмяна на дограма и полагане на топлоизолация. В резултат от изпълнението на проекта разходите за отоплението на четирите сгради бележат спад между 20 и 40%, а емисиите на парникови газове са редуцирани чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

Останалите проекти са готови и очакват финансиране, а от общинската управа съобщават, че ще продължават да работят и да развиват възможностите по оперативните програми за подобряване инфраструктурата, транспортната мрежа и градската среда както на град Русе, така и в малките населени места. Кметът Стоилов призова кметовете на малките населени места също да поемат отговорност и инициатива, за да не се „хвърлят пари на вятъра“.

Юлия КРАЛЕВА

Оставете първия коментар към "Пламен Стоилов: Предстои година на усилени строителни дейности"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*