Д-р Янина Стефанова е управител на ДКЦ III в Плевен до конкурса

Общински съвет – Плевен освободи от длъжност управителя на „Диагностично-консултативен център III – Плевен“ ЕООД д-р Красимир Трифонов и избра за управител на дружеството д-р Янина Стефанова до провеждането на конкурс. Д-р Трифонов се освобождава от длъжност, но не и от отговорност, гласи решението на съветниците. Предложението за ДКЦ III бе единствена точка в дневния ред на свиканата извънредна сесия. То бе прието след две гласувания с 29 гласа „за“, 9 гласуваха „въздържал се“, против нямаше.

Предложението за избор на д-р Янина Стефанова за управител на ДКЦ III – Плевен до провеждането на конкурс представи председателят на Общинския съвет Мартин Митев. Той посочи, че в Общински съвет – Плевен е постъпило заявление с вх. № 0011- 5/17.05.2017г. от д-р Красимир Трифонов – управител на ДКЦ III – Плевен относно освобождаването му от длъжността управител на търговското дружество с общинско участие. Мартин Митев обясни и причината, наложила свикване на извънредното заседание: „От понеделник ДКЦ III – Плевен де факто е без управител, тъй като д-р Красимир Трифонов се е възползвал от правата, които му дава чл.141 ал.5 от Търговския закон – подал е заявление в Агенцията по вписванията да бъде отписан като управител на Дружеството и реално „Диагностично-консултативен център III – Плевен“ ЕООД е без управител, тъй като Агенцията е извършила съответните промени по партидата на Дружеството”.

Мартин Митев припомни още, че с решение на Общинския съвет вече има обявен конкурс за възлагане управлението на ДКЦ III – за 18 декември, след което на заседание на местния парламент трябва да бъде представен протокола от конкурса и на сесията през януари 2018 г. да бъде утвърден избора на управител. „Разбирате, че няма как до края на януари това Дружество да бъде без управител поради ред причини и естеството на работа. Най-малкото работещите в ДКЦ III ще останат без заплати“, заяви председателят на Общинския съвет, след което представи кандидатурата на д-р Янина Стефанова.

От групата „Патриоти за Плевен“ излязоха със своя номинация – за д-р Николай Хинков. В отговор на това предложение кметът на Плевен Георг Спартански възрази, че в случая то е неморално с оглед участието на д-р Хинков в проведения вече първи конкурс за възлагане управлението на здравното заведение, резултатите от който не бяха утвърдени от Общинския съвет. Градоначалникът подчерта още, че не знае дали д-р Хинков въобще е дал съгласието си да бъде предлаган на извънредната сесия.

При последвалото гласуване нито един от двамата предложени кандидати не успя да събере нужните гласове, за да бъде избран. При така създалата се ситуация Мартин Митев предупреди, че това ще наложи да свика втора извънредна сесия за ДКЦ III, тъй като здравното заведение не може да функционира без управител. Последва 15-минутна почивка и прегласуване на точката заради неотчетен вот от електронната система на съветника Красимир Владов. При второто гласуване д-р Янина Стефанова получи 22 гласа „за“ за управител на ДКЦ III до провеждане на конкурс.

Д-р Янина Стефанова е акушер-гинеколог в ДКЦ III. Има изискуемите от закона образователни степени, в това число и здравен мениджмънт. Д-р Стефанова е дала съгласието си да поеме управлението на здравното заведение до провеждането на конкурс.

От местния парламент уточниха, че с решението си ОбС е възложил на кмета на Община Плевен да извърши необходимите правни и фактически действия във връзка с прекратяване договора за управление с д-р Красимир Трифонов и сключването на договор за управление с избрания управител на дружеството до провеждането на конкурс – д-р Янина Стефанова. Новоизбраният управител трябва да извърши и необходимите правни и фактически действия пред Агенцията по вписванията за изпълнение на взетото решение.

Величка БОЖИКОВА

Оставете първия коментар към "Д-р Янина Стефанова е управител на ДКЦ III в Плевен до конкурса"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*