Въвеждат европейска система за управление на качеството в Разградско

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Служители от Общината и Областната администрация преминаха обучение за оптимизиране на услугите

Община Разград и Областната администрация започват внедряването на CAF по Проект на Института по публична администрация „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В екипа, който се обучава от ИПА по прилагането на CAF, са включени по 7 служители и от двете администрации. Очаква се до края на февруари 2018 г. екипът да разработи доклад от самооценка на администрацията, чрез който ще се определят къде администрацията работи добре и къде са областите, които се нуждаят от усъвършенстване. След предприемане на мерки за подобрение, се очаква администрацията да подобри услугите си за клиентите.

Обучението е тридневно и цели оптимизация на административните услуги.

Проектът „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите”, се финансира от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд. Бенефициент е Институтът за публична администрация (ИПА). Общият бюджет е 824 483.94 лева, а дейностите ще се изпълняват до края на 2018 г.

Въвеждането на Общата рамка за оценка (Common assessment framework – CAF) е изведено като важен приоритет в редица национални стратегически и програмни документи за развитие на българската администрация до 2020 г. Тази европейска система за управление на качеството е припозната като много подходяща за публичната администрация и е катализатор на процесите за подобряване ефективността и качеството на работа на публичните структури на централно, областно и общинско ниво.

Проектът на ИПА предвижда изпълнението на комплекс от дейности по внедряване на този инструмент за цялостно управление на качеството в публичната администрация. Проектните дейности включват внедряване на модела CAF в 48 административни структури в България (сред които Областна администрация Разград и Община Разград), както и провеждане на обучения по специално разработена обучителна програма за подпомагане на процеса.

Мариета КИТАНОВА

Оставете първия коментар към "Въвеждат европейска система за управление на качеството в Разградско"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*