ноември 10, 2017

Писма от Израел

Продължава от бр. 45 В четвъртък програмата беше свободна, но успяхме да отидем до Руската църква, където една иначе мила монахиня направи забележка на мъжете…