Силистренски ученици с проекти за превенция на зависимости

Пет ученически групи в Силистра започват осъществяването на проекти за превенция на зависимости, противоправно и рисково поведение и представяне на здравословен и безопасен начин на живот сред деца и млади хора, съобщиха от Силистренската община. Проектите са в рамките на конкурсна сесия „Младежта срещу насилието и наркотиците“, финансирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и Общинския съвет по наркотични вещества (ОСНВ) при Силистренската община. Проектните дейности са за превенция на насилието, агресията, тормоза и противоправното поведение сред децата и младежите, превенция на употребата на психоактивни вещества, превенция на рисково поведение в интернет пространството, дейности за повишаване на сексуалната и здравна култура на подрастващите и дейности по пътна безопасност. Целевите групи по проектите са деца и млади хора на възраст от 7 до 19 години. Дейностите ще се осъществяват за период от 1 месец. Общото финансиране за петте проекта е в размер на 4080 лева. В групите са включени 76 деца и младежи. Очакванията са с проектите да бъдат обхванати близо 2500 млади хора, родители, учители.

Пеню ПЕНЕВ

Оставете първия коментар към "Силистренски ученици с проекти за превенция на зависимости"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*