Русенски митничари установиха нарушения в 6 казана

Държавните служители напомнят, че ракия се изварява само в специализирани малки обекти за дестилиране

Нарушения в шест специализирани малки обекти за дестилиране (СМОД) установиха митническите служители в района на Митница Русе при проверки през последните дни. Проверките са концентрирани в района на Русе, Търговище, Попово и Ценово и са във връзка с воденето на акцизната и данъчна документация и справки-декларации по чл. 45, ал. 2 от ППЗАДС. На 6 обекта са съставени актове за констатирани нарушения. Собствениците са се възползвали от правото на споразумение и доброволно изпълнение, като вече са си платили наложените глоби. Най-честите нарушения са свързани с непопълването на справка-декларация, удостоверяваща, че предоставения за дестилиране материал е тяхно производство и е за лично потребление.

Предвидените в чл. 126а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) административни наказания за подобни нарушения са „имуществена санкция“ от 500 до 2000 лв. за юридически лица и еднолични търговци, каквито са регистрираните СМОД. Законът дава възможност за сключване на споразумение между административнонаказващия орган и нарушителя като при първо нарушение глобата е минимум 500 лева, а при повторно нарушение административното наказание при споразумение не може да е по-малко от 60% от предвидената максимална имуществена санкция за конкретното нарушение. Две от проверките, при които не са констатирани нарушения, са във връзка с твърденията на русенец, в чийто дом са открити 260 литра ракия без документи за платен акциз. Той посочил, че алкохолът е изварен в два регистрирани „казана“ в близост, но при проверка в обектите митническите служители не открили документална следа за изваряването. По случая е съставен акт за административно нарушение на собственика на ракията. Митница Русе припомня, че ракия следва да се изварява само в специализирани малки обекти за дестилиране, клиентите следва да получат и пазят документите от изваряването, които удостоверяват плащането на акциза.

ФОРУМ

Оставете първия коментар към "Русенски митничари установиха нарушения в 6 казана"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*