Пред Деня на народните будители

Десет народни читалища в община Плевен остават без общински сгради за ползване

„За мен е недопустимо да не предоставим общински сгради на читалищата, особено в малките населени места, където те са единствен център на културния и социален живот на общността. Не мога да коментирам мотивите на колегите, но не намирам логика в гласуването им „против“ и „въздържал се“ по въпроса с читалищните договори. Смятам за неправилно и необективно гласуването срещу безвъзмездното предоставяне на имоти за 10 читалища“. Това заяви на редовната си пресконференция в Пресклуба на БТА председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев по повод решението от сесията на 26 октомври, при което 10 читалища в община Плевен останаха без договори на този етап за безвъзмездно ползване на общински сгради за читалищна дейност. Предложението бе част от дневния ред и засягаше общо 16 от читалищата в общината, на които договорите за безвъзмездно ползване на общинските сгради изтече в края на октомври.

Пред журналисти Мартин Митев пояснява, че: „Предварителен дебат по предложението, внесено от общинската администрация, имаше в три от постоянните комисии – ПК „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“, ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ и ПК „Образователна политика и читалищна дейност“. В резултат на обсъждането, проведено в тези комисии, на сесията председателят на ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ Пенчо Дреновски представи обединено становище. При последвалото гласуване обаче, което бе за всяко едно от включените в предложението 16 читалища, се оказа, че право на безвъзмездно ползване на общинска собственост бе предоставено само на 6 читалища – НЧ „Ракитин – 1969“ – гр. Плевен, НЧ „Хр. Ботев – 1959“- гр.Плевен, НЧ „Извор – 1959“ – гр. Плевен, НЧ „Лик – 1959“ – гр. Плевен, НЧ „Наука 1927“ – с. Брестовец и НЧ „Просвета 1923“ – с. Ясен”.

В решенията за изброените 6 читалища изрично е указано, че се забранява на ползвателя да преотдава предоставените имоти или части от тях на трети лица без знанието и съгласието на Община Плевен. В договорите за читалищата „Ракитин”, „Христо Ботев” и „Извор” има и допълнителна точка, тъй като в доклада на временната комисия, проверила преди това как се ползват общинските имоти за читалищна дейност, в тези три читалища са били установени нарушения. По тази причина в новите им договори е вписано, че ще бъдат проверени през първата половина на март 2018 г. и при установяване на нерегламентирана дейност – договорът им с Община Плевен ще бъде прекратен и помещенията, в които се извършва тази дейност, ще бъдат отнети.

„Останалите 10 читалища, включени в предложението, не успяха да съберат при гласуването нужното квалифицирано мнозинство от 28 гласа и получиха откази“, обясни случилото се на заседанието на Общинския съвет Мартин Митев. В резултат на това засега без решения за сградите си остават НЧ „Пробуда 1990” – гр.Плевен, НЧ „Развитие 1998” – гр. Плевен, НЧ „Парашкев Цветков – 2003“ – гр. Плевен, НЧ „Климент Браницки 1900“ – гр. Славяново, НЧ „Паисий Хилендарски 2001“ – гр. Славяново, НЧ „Просвета 1907“ – с. Бръшляница, НЧ Пробуда 1927“ – с. Буковлък, НЧ „Христо Ботев 27“ – с. Коиловци, НЧ Изгрев 1929“ – с. Опанец и НЧ „Просвета 97“ – с.Радишево.

При така стеклите се обстоятелства председателят на Общинския съвет в Плевен заяви, че въпросът с договорите на изброените по-горе 10 читалища ще бъде част от дневния ред и на следващото редовно заседание на местния парламент. „Надявам се, че при повторното разглеждане на предложението през месец ноември проблемите да бъдат изгладени и да се намери справедливо решение. Защото на всички читалища трябва да бъде даден равен шанс да работят”, обобщи позицията си Мартин Митев. А ние оставаме в очакване да видим ще се окажат ли нашите избраници толкова мъдри и далновидни, колкото би ни се искало!

Величка БОЖИКОВА

Оставете първия коментар към "Пред Деня на народните будители"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*