Общинарите в Ценово подкрепиха изменения в трансграничен проект

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Повече от два часа продължиха дебатите, свързани с включването на община Ценово в трансграничен проект с Румъния. Въпросът беше разгледан на извънредно заседание на местния парламент. В края на септември беше дадена „зелена светлина“ за участието на общинската администрация в трансграничен проект, в който участва областната администрация в Русе, а водещ партньор е префектура Гюргево. На 25 октомври в Окръжен съвет в Гюргево постъпва писмо от ръководството на програмата Интеррег – Румъния – България в град Кълъраш. Направено е искане да се предоставят допълнителни документи до края на месеца. Едно от тези изисквания е да има решение на Общинския съвет в Ценово, в което да се посочва само процентното съфинансиране, а не точната сума. Поискано е и съгласието на местния парламент, че дава съгласие за финансово обезпечаване изпълнението на проекта до възстановяване на разходите. Припомням, че по проекта се очаква в структурите на местната власт да се доставят оборудване и обзавеждане в размер на 37 453 лева без ДДС. Служителите ще получат 15 преносими компютъра, 15 мобилни телефона, копирна техника, телевизор, два климатика, столове и бюра. Представителни групи на партньорите ще имат възможност да участват в обучителни семинари. За региона Русе – Гюргево специалисти ще разработят стратегия за използването на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност, която е на стойност от 139 800 лева без ДДС. За срок от 18 месеца на работа ще бъдат наети и пет човека, които ще имат задължения да управляват проекта.

Марий ПEЙЧЕВ

Оставете първия коментар към "Общинарите в Ценово подкрепиха изменения в трансграничен проект"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*