100 деца от Русе стават търсачи на знание

В Регионална библиотека „Любен Каравелов“ се осъществи първата среща между партньорите по проект „Търсачи на знание“ по програма „Знание и растеж“, който се реализира с финансовата подкрепа на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ и Фондация „Еконт“. По време на срещата представители на РБ „Любен Каравелов“, Сдружение „Културни пространства“ и Български младежки червен кръст – Русе избраха ръководен екип и експертен състав за работа по проекта. Обсъден бе план за действие и програма за изпълнение на дейностите, заложени в проектното предложение. Бяха набелязани предстоящите цели и задачи, отговорници и срокове за изпълнение. Проект „Търсачи на знание“ има за цел да създаде среда за повишаване на функционалната грамотност сред подрастващите, за развиване на умения за търсене, откриване и обработване на информация чрез разнообразни средства от традиционната книга до новите технологии. Предвижда се провеждане на поредица от обучения и уъркшопи в извънучебно време. В ателиетата 100 деца и младежи на възраст от 7 до 15 години ще придобият знания за родовата и семейна история, природните науки, ще повишат здравната и финансовата си култура. Стартира и подборът на участници по дейност 2 – Клуб „От корена до най-високото листо“. Идеята на клуба е участниците да изградят умения за решаване на стандартни житейски задачи в сферата на генеалогията (родовата история) и на практика да приложат усвоените знания чрез съвременните технологии. Срещите са 1 път месечно, в рамките на 8 месеца, като дата на първата среща е определена 28 октомври 2017 г. Темите, които се предвижда да бъдат разисквани от участниците са: семейни празници и традиции, родословно дърво на имената, карта на месторождението, дърво на професиите в рода, селищно проучване и оформяне на дигитален семеен архив. Децата и младежите ще изработят родови албуми и ще ги представят пред свои връстници. В края на проекта два от албумите ще бъдат публикувни в сайта на библиотеката.

ФОРУМ

Оставете първия коментар към "100 деца от Русе стават търсачи на знание"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*