Десети Арнаудови четения в Русенския университет

Десетите Арнаудови четения бяха тържествено открити на 20 октомври в Русенския университет от ректора на висшето училище – проф. д-р Велизара Пенчева. Форумът бе посветен на 50-годишнината на Катедра „Български език, литература и изкуство“ в русенската Алма матер.

Преди непосредственото начало на пленарната сесия беше отличен с грамота за изключителен принос в утвърждаването на хуманитаристиката в Русенския университет доц. д-р Руси Русев – вдъхновител, основател и организатор на Арнаудовите четения, а също и един от създателите и дългогодишен ръководител на Научния център по фолклор, литература и лингвистика „Св. Димитър Басарбовски“ към Катедрата по български език, литература и изкуство на висшето училище.

Десетото издание на Международния научен форум „Арнаудови четения“ събра в Русенския университет близо 80 български и чуждестранни учени от над 20 висши училища и научно-изследователски центъра, изследователи от музеи, от Държавен архив, учители, докторанти, студенти.

Гости от чужбина са от университета в Нови Сад (Сърбия), Югозападния държавен университет в гр. Курск (Русия) и университета „Мария Склодовска-Кюри“, гр. Люблин (Полша). Конференцията бе организирана в 5 научни секции: Михаил Арнаудов – личност, творчество, идеи; Фолклор и етнология; Културология; Литературознание; Езикознание. За първи път в историята на Арнаудовите четения е предвиден отделен панел в Секция „Фолклор и етнология“ на тема: „Завръщания, преоткривания, изобретявания при производството на селскостопански продукти и храни“, в който взеха участие научни работници от ИЕФЕМ – БАН.

Пленарни доклади изнесоха: проф. д-р Пенка Радева от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ – „Съвременната българска разговорна реч на границата на ХХ и ХХІ век“, и доц. д-р Руси Русев от Русенския университет „Ангел Кънчев“ – „Арнаудовите четения и предизвикателствата към българската филологическа наука през ХХI век“.

Организатори на Арнаудовите четения са: Русенският университет „Ангел Кънчев“, НЦФЛЛ „Св. Димитър Басарбовски“, Катедрата по български език, литература и изкуство, Регионалният исторически музей – Русе и Регионалната библиотека „Любен Каравелов“ – Русе.

Началото на международния научен форум се поставя през 1998 г., когато през октомври по инициатива на Катедрата по български език и литература се провежда конференция, посветена на 120 години от рождението на акад. Михаил Арнаудов. Тогава научният ръководител на форума, проф. д.ф.н. Тодор Иванов Живков, предлага в Русенския университет през година да се провеждат Арнаудови четения.

Гергана ИЛИЕВА

Оставете първия коментар към "Десети Арнаудови четения в Русенския университет"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*