„Обичай ближният си“ или как русенци са творили добро в миналото

Веднага след Освобождението започва създаването на благотворителни организации

19 октомври е Ден на благотворителността и това ни накара да погледнем старите снимки и документи, за да разберем колко благотворителни са били русенци в миналото. Защото за развитието на едно общество до голяма степен може да се съди по възникването и развитието на организации, насочили своите усилия към подпомагането на хора в нужда. Поглеждайки назад във времето, със задоволство можем да кажем, че българското общество е социално развито, тъй като веднага след Освобождението започва създаването на благотворителните организации. И макар с плахи стъпки в началото, русенци също започват да бъдат обществено ангажирани с проблеми и въпроси, на които държавното управление по различни причини или не обръща внимание, или не предлага адекватни решения. В град Русе се създават много благотворителни организации с различна насоченост, но с една обща кауза – да помагат на нуждаещите се и за развитието на града. Благодарение на тяхната неуморна и некористолюбива дейност в Русе се създават приюти за сираци и възрастни хора, безплатни ученически трапезарии и летни колонии, стопански училища, детски забавачници, колонии за туберкулозно болни и пр.

Една от най-големите и дейни човеколюбиви структури в Русе е „Съюз за закрила на децата“ – Русе. Създадена е  на 21 ноември 1926 г. по инициатива на русенския окръжен управител Борис Димев и с участието на различни институции и видни граждани (Йосиф Вешков, митрополит Михаил, Кирил Старцев, Мария Бисерова, Нико Просеничков, д-р Доганов, Боян Цанков, Петко Атанасов и много други). Основната й цел е всестранно подпомагане на нуждаещите се русенските деца. Една от първите инициативи на новоучреденият клон е откриването на здравно-съвещателни станции. Чрез тях се цели намаляване на детската смъртност, която за началото на ХХ век е с потресаващо големи мащаби. Станциите имат за цел да учат майките за отглеждането, полагането на грижи за благоприятното развитие на децата както физически, така и духовно.

В състава на русенския клон влизат 16 благотворителни организации Българско дружество „Червен кръст“, Български женски съюз „Любов към родината“, Комитет на руските колонии, Женско благотворително дружество „Добродетел“, Дружество „Ангел Кънчев“, Дружество на многодетните родители, „Борба с детската престъпност“, Израилско благотворително дружество „Малбиш Арумим“, Мюсюлманско благотворително дружество „Сахабет“, Арменско благотворително дружество „Милостивия кръст“, Християнски православни братства и други.

Съюзът работи под патронажа на Нейно Величество царица Йоана. За осъществяване на своята дейност Русенския клон на Съюза за закрила на децата набира средства от вноски на действителните членове, от дарения, от помощни акции, от помощи от държавата и общината, от приходи от вечеринки, томболи и др. Клонът в Русе развива разнообразна дейност. Поддържа ученически трапезарии, дневни детски домове и ясли, организира летни детски игрища, летовища, подвижна детска здравна служба и др. По инициатива на Съюза в България започва да се отбелязва Деня на детето. Едни от най-значимите акции на Съюз за закрила на децата в България са тези за децата, пострадали от голямото Чирпанско земетресение 1928 г. и за децата преселници от Северна Добруджа след Крайовската спогодба 1940 г.

На 23 ноември 1948 г. по решение на общото събрание Съюз за закрила на децата в България – клон Русе прекратява дейността си.

Днес политиката на България спрямо децата има други акценти и измерения и се осъществява от Държавна агенция за закрила на детето.

Децата са златния фонд на държавата и колкото е по-голям този фонд, толкова благосъстоянието на Родината ни ще е по-голямо. За да може обаче дадено общество да увеличи своя златен фонд, то трябва да постави в центъра на своите грижи тия за децата и да извършва най-големи жертви за тях.

Толя ЧОРБАДЖИЕВА

Оставете първия коментар към "„Обичай ближният си“ или как русенци са творили добро в миналото"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*