Идвал ли е Левски в Русе?

Интересният документален прочит на русенеца Стоян Комитски, описан в книгата му „Васил Левски и Русе“

(Продължава от бр.42)

През 1973 година, по случай 100 годишнината от гибелта на Васил Левски издателство „Наука и изкуство“ отпечатва юбилейния сборник „Васил Левски. Документално наследство“, под редакцията на Кирила Възвъзова – Каратеодорова в екип с Здравка Нонева, Виктория Тилева и Николай Генчев. В част V „Справочен апарат“/„ Хронология за живота и дейността на В. Левски“, е отбелязано: „1869 май – посещава Русе и пак се връща в Т. Магурели.“ и „1870 май 27 – минава в България от Гюргево: Русе, Свищов, Ловеч.“

/Каратеодорова, К. Васил Левски. Документално наследство. С., 1973, с. 310/

През 1987 година, по случай 150-годишнината от рождението на Апостола издателство „Д-р Петър Берон“ издаде сборника „Васил Левски. Документален летопис 1837 – 1973“ с редакторски екип: Кирила Възвъзова-Каратеодорова, Здравка Нонева-Бабачкова, Виктория Живкова Тилева. Там за посещенията на Левски в Русе се посочва:

„1869 април – отива заедно с Хр. Иванов – Големия за кратко време в Русе през Гюргево, за да срещне и привлече към делото Ст. Попов, бивш съратник на Г. Раковски, но не го намира и се връща отново в Турну Мъгуреле.“

„1870 май, около 27/28 – минава в България (прекосявайки с параход р. Дунав от Гюргево до Русе).“

„1870 май, след 28 – пребивава в Русе, където вероятно се среща със съидейници (Г. Живков, Хр. Иванов – Големия и др.),за да разговаря за предстоящата дейност по организиране на комитетската мрежа.“

/Каратеодорова, К. Васил Левски. Документален летопис 1837 – 1973. С., 1987, с. 57 – 58, с. 68 – 67/

Константин Косев, Николай Жечев и Дойно Дойнов

В „История на Априлското въстание. 1876 г.“ през 1976 година авторски екип в състав Константин Косев, Николай Жечев и Дойно Дойнов представя посещенията на Васил Левски в Русе по следния начин:

„И в Русе Апостолът се ориентира към заможни и влиятелни българи. Основната му база там е домът на баба Тонка Обретенова…“;

„В Русе Левски, както личи от данните, е влязъл във връзка с известния богаташ и сътрудник на турската власт Иван Чорапчиев – издател на туркофилския орган в. „Дунав“. Неговият брат д-р Рашко Петров  е участник в Легията на Раковски през 1862 г., откъдето се познава с Левски. Освен това помощникът на Чорапчиев Стоил Попов е родом от Калофер, учи при Ботьо Петков, а по-сетне също участва в легията на Раковски, помагайки за събирането на доброволци.

Има податки, че той е привлякъл Левски в Легията. Така, че Апостолът не без основание разчита на съдействие от страна на Чорапчиев и сътрудника му Попов. Според спомени на съвременниците Левски е търсел техните услуги и е намирал при тях убежище.“.

/Косев, К., Н Жечев и Д. Дойнов. История на Априлското въстание. 1876 г. С. 1976,

с. 77 – 78/

История на България. Том 6

В том 6 на академичното издание на „История на България“ четем: „След връщането си в България до края на 1870 г. Левски изградил нови революционни комитети в редица градове и села, подготвил условията за създаване на комитети в други и укрепил вече създадените революционни ядра. През Русе и Свищов той се отправил за Ловеч, Търново, Габрово, Тетевен, Етрополе и София и после се прехвърлил в Тракия…“.

/История на България. Том 6. С., 1987., с. 283/ Научен колектив на БАН/.

Други изследователи на живота и делото на Васил Левски за посещенията му в Русе

Публикации във вестник „Дунавска правда“ по проблема за посещенията на Левски в Русе

Свои материали по въпроса за посещенията на Васил Левски в Русе на страниците на вестник „Дунавска Правда“ публикуват: Теодора Бакърджиева, Любомир Дойчев, Михаил Керимидчиев, Йордан Борисов, Живодар Душков, Петър Иванов, Искра Пенчева и други. По този повод в статията си „Памет за Левски в Русе“ във в-к „Васил Левски“ (издание на Общински комитет „Васил Левски“ – Русе по повод на 170-годишнината от рождението му през юли 2007 година) Веселина Антонова пише: „… През 70-те г. на ХХ в. на страниците на местния печат са публикувани авторските проучвания на Любомир Дойчев. В тях той поднася на читателите си нови детайли от обиколките на Левски в страната и стига до извода, че Апостола е посещавал три пъти Русе: 1 – в средата на декември 1868 г; 2 – в началото на септември 1869 г.; 3 – 27 май 1870 г. Очевидно Левски настойчиво е търсел възможност да създаде революционен комитет в столицата на Дунавския вилает – административен център с многобройно турско население, силен военен гарнизон, многобройна полиция с добре обучени тайни агенти. Но толкова необходимия за организацията таен канал Букурещ – Гюргево – Русе е осъществен едва в края на месец юни 1871 г. след срещата на Н. Обретенов с Каравелов в Букурещ. Къщата на Баба Тонка веднага става незаменима част от една безупречно действаща съобщителна система. Контактите между Левски и създадения едва през декември 1871 г. революционен комитет в града са по-скоро косвени, но създадената стройна организация, която постепенно овладява всички важни стратегически, транспортни и гранични обекти – жп линията, паспортната служба, митницата, телеграфа, редакцията на в. “Дунав”, пощенските корабчета, които кръстосват ежедневно реката, лодкарите, пренасящи стока между двата бряга, изиграва решаваща роля в дейността на БРЦК. Това е умело структурирана сложна тайна организация, с възлово значение за създадените от Левски революционни комитети във вътрешността на страната, която функционира безотказно през цялото време на съществуването си, когато нейните членове основават Гюргевския революционен комитет и организират Априлското въстание…“

/Антонова, В. Памет за Васил Левски в Русе., във: в. Васил Левски, юбилейно издание, Русе, 2007, с. 5/

Всъщност полемиката на страниците на вестник „Дунавска Правда“ датира още от края на 70-те началото на 80-те години на XX век и тя е започната от Любомир Дойчев – заклет изследовател на живота и делото на Апостола. Отначало той „репликира“ основно тезите на Иван Унджиев, но от 1988 година в дискусиите се включва и Искра Пенчева – специалист в дирекция „Държавен архив“ – Русе и… по страниците на печата замирисва на препечено мастило…

(Следва)

Оставете първия коментар към "Идвал ли е Левски в Русе?"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*