Стартират проекти за подобряване енергийната ефективност в Попово

Те са по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз

На 12 октомври бе даден старт на строително-монтажните работи по проектно предложение „Подобряване на енергийната ефективност на 11 бр. жилищни сгради в гр. Попово”, който се изпълнява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Енергийна ефективност в периферните райони” и е по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Началото на ремонтните дейности бе дадено на жилищна сграда на ул. „Димитър Благоев“ №51, като с това започват и строителните работи и по останалите десет жилищни обекта на следните адреси: ул.„Цар Освободител“ №1, ул. „Братя Миладинови“ №3, ул. „Димитър Благоев“ №45, ж.к. „Младост“ бл. 15, ж.к. „Младост“ бл. 102, ул. „България“ №125, ул. „Братя Миладинови“ №10, ул. „Генерал Баранов“ №1, ул. „Димитър Благоев“ №75 и ж.к. „Младост“ бл. 116.

Общата стойност на интервенциите по единадесетте сгради, които са обект на инженеринг по проекта, е в размер на над 2 123 957 лв. Срокът за изпълнение на договорите за инженеринг е 165 календарни дни, като срокът за проектиране е 45 дни, а за изпълнение е120 дни. След обект жилищна сграда в ж.к „Младост“ бл. 112 старт на строително-монтажните работи на 12 октомври бе даден и на още три жилищни сгради в града. Те също се обновяват по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – „Енергийна ефективност в периферните райони“. Нов облик ще придобият и сградите в: ж.к. „Младост“ бл. 11 и ж.к. „Русаля“ бл. 9. Общата стойност на дейностите по трите сгради възлиза на над 368 055 лв. Срокът за изпълнение на договорите за инженеринг е 120 календарни дни, като срокът за проектиране е 30 дни, а този за изпълнение е 90 дни.

На 13 октомври стартира и проект „Подобряване на енергийната ефективност на 8 бр. жилищни сгради в гр. Попово”, който също се финансира по оперативната програма. Мерки за енергийна ефективност ще бъдат извършени на жилищните обекти на : ул. „15 януари” №2, ул. „Каломенска” №8/10, ж.к. „Русаля” бл. 24 и 25, ж.к. „Русаля” бл. 4, ж.к. „Младост” бл. 106, ул. „Михаил Маджаров” №15, ж.к. „Русаля” бл. 49 и ж.к. „Младост” бл. 104. Общата стойност на дейностите по осемте сгради е в размер на над 1 707 120 лв. Срокът за изпълнение на договорите за инженеринг е 165 календарни дни, като срокът за проектиране е 45 дни, а този за изпълнение е 120 дни. В съответствие с изискванията за изразходването на европейските средства Община Попово проведе необходимите процедури по възлагане на обществените поръчки. Избрани са както изпълнителите на строително-монтажните работи по въвеждане на енергоспестяващите мерки, така и фирмите, осъществяващи строителния надзор и съответно одит на всеки един от проектите. Одобрени са всички инвестиционни проекти, издадени са необходимите разрешения за строеж. С това стартираха дейностите по изпълнение на мерките за енергийна ефективност на общо 22 жилищни сгради в гр. Попово, които ще доведат най-малко до клас на енергопотребление „С” на съответните обекти. С подобряване енергийната ефективност на жилищните сгради ще се допринесе за намаляване както на крайното потребление на енергия, така и на емисиите на парникови газове в града.

Йордан МИНЧЕВ

Оставете първия коментар към "Стартират проекти за подобряване енергийната ефективност в Попово"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*