Водоснабдяването скара общинарите в Попово

Те гласуваха актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на общината за 2017 г.

Общински съвет – Попово проведе септемврийското си заседание при дневен ред от 18 точки, в което взеха участие 28 съветници. На него присъстваха кметът д-р Людмил Веселинов, неговите заместници и представители на общинска администрация. Общинските съветници гласуваха актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2017 г. Това се наложи поради необходимост от средства за преасфалтиране на спортната площадка на ОУ „Отец Паисий“ в с. Водица и такива за изграждане на „пожароизвестителна инсталация“ за Дом на културата – Попово. Една от най-важните точки, които съветниците трябваше да разгледат, бе тази за отделянето на община Попово от обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград и присъединяването й към обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Търговище. Според някои от съветниците това е една радикална промяна за жителите на общината и води след себе си редица въпроси. А именно как ще бъдат разпределени активите на ВиК Попово, какво ще стане с работните места на служителите в града и с ремонтите на авариите в бъдеще, каква ще бъде цената на водата? Друга част от местните законодатели ясно изразиха задоволството и удовлетворението си, че най-накрая Община Попово предприема тази толкова важна стъпка. Доколко тя ще бъде полезна за общината и жителите предстои да стане ясно за в бъдеще, тъй като преминаването ни към „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Търговище е вече факт. Много въпроси и продължителни дебати предизвика точката, касаеща разрешението за изработване на общ устройствен план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на община Попово на фирма „Нетуоркс – България“ ЕООД. Водени от непотвърдени данни за незаконно вече положен кабел на въпросната фирма, част от съветниците гласуваха и против изработването на устройствен план за изграждането на оптичната мрежа в общината. Това доведе и до неодобрението на докладната. Разгорещени дебати предизвика внесената от заместник – кмета и председател на конкурсната комисия – Емел Расимова, докладна относно проведеният конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ – ПОПОВО“ ЕООД – гр. Попово и освобождаването на временно изпълняващия длъжността – д-р Румен Русев. Недоволствата в залата бяха предизвикани най-вече от факта, че решението за назначаване и освобождаване е едно, а би трябвало да бъде разгледано в две отделни точки. След многото изказвания, питания и предложения с 19 гласа „за“ съветниците възложиха управлението на дружеството на Йовчо Яков и освободиха от длъжност и отговорност досегашния временно изпълняващ длъжността.

Йордан МИНЧЕВ

Оставете първия коментар към "Водоснабдяването скара общинарите в Попово"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*