Министърът на образованието и науката посети Русе

Красимир Вълчев отбеляза, че Русенският университет има добро стратегическо управление и и впечатляваща материална база

Работна среща с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев се проведе в края на изминалата седмица в Русе, на която присъстваха кметът на община Русе Пламен Стоилов, народните представители Пламен Нунев и Светлана Ангелова, председателят на ОбС – Русе чл.-кор. Христо Белоев, директорът на Дирекция „Култура и образование“ Ирена Петрова и началникът на отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ Сашо Щерев.
Участниците в дискусията представиха пред министър Вълчев обзор на образователната структура в община Русе, както и напредъка и визията за развитие по различни направления в сферата на образованието и науката.
Стоилов сподели за единствената практика в страната, действаща вече трета година в община Русе, която е ефективен инструмент за насърчаване и стимулиране на образованието – изградената формула за разпределение на средствата за училищата на база постигнатите резултати над средното за страната ниво от зрелостните изпити и от външното оценяване. Той представи също напредъка и визията за модернизация на образователната инфраструктура с безвъзмездни европейски средства и заяви, че основна цел е във всички учебни заведения да бъде извършен ремонт и да бъдат приложени мерки за енергийна ефективност.
Сред засегнатите теми бяха възможностите за изграждане и развитие на Центрове за компетентност и въвеждането на електронна информационна система за прием за всички учебни заведения.
В края на срещата кметът Стоилов подари на министър Вълчев картина, изобразяваща Доходното здание с благодарност за доброто сътрудничество и продуктивния диалог.
Министърът на образованието и културата разгледа централната градска част и след това проведе среща с ръководството на РУ „Ангел Кънчев“. Посещението започна с обиколка на университетския кампус. Красимир Вълчев разгледа специализираните зали, лаборатории и техническо оборудване, използвани в учебния процес. Екипът на катедра Телекомуникации запозна министъра с резултатите от своята работа по проект „Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния (ARHIVE)“. Създадените по проекта 3D-копия на артефакти, виртуални разходки в музеи, интерактивни игри и добавена реалност бяха демонстрирани от младите преподаватели и докторанти в катедрата, които получиха поздравления от за своята работа от министър Вълчев. Той отбеляза, че инвестициите в развитието на млади учени и високи технологии са стратегически за всяко висше училище и осигуряват неговата висока конкурентоспособност.
На срещата, на която присъства цялото академично ръководство, ректорът- проф. Пенчева представи пред министър Вълчев дейностите и успехите на университета в регионален, национален и международен план, а също и добрите практики на сътрудничества и партньорства с други висши учебни заведения и институции. Министърът бе информиран и за приетата от академичния съвет концепция за дигитализация на обучението във висшето училище. Проф. Белоев посочи силните позиции на университета в региона и неговото значение за развитието на областите Русе, Разград, Силистра, Търговище и Видин като единствено държавно висше училище и гарант за развитието на икономиката и решаване на демографски проблеми.
Председателят на Студентския съвет на Русенския университет Станимир Бояджиев постави пред министър Вълчев проблемите на своите колеги, свързани с условията в студентските общежития и студентските стипендии.
Бяха дискутирани и множество актуални въпроси като: необходимостта от увеличаване на средствата за научна дейност и за докторантски стипендии; начини за насърчаване и целево финансиране на млади преподаватели; подобряване на възможностите на акредитационната оценка като индикатор за качеството на обучението др.
В заключение министър Вълчев отбеляза, че Русенският университет има добро стратегическо управление и иновативен потенциал, както и впечатляваща материална база. Отбеляза също, че университетът има ангажираща политика по отношение на младите преподаватели, което е предпоставка за бъдещо устойчиво развитие. Също оцени високо и приетата концепция за дигитализация на обучението.

Оставете първия коментар към "Министърът на образованието и науката посети Русе"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*