Николина Ангелкова: Ще съумеем да промотираме богатството на Русе, което е на световно ниво

Тя и кметът на Русе откриха кръгла маса, а темата бе „Римското наследство като туристически ресурс в Дунавския регион“

„Русе има всички предпоставки да доразвие и усъвършенства своя ценен и уникален по рода си потенциал. Чрез полаганите съвместни усилия с фокус към утвърждаването на културно-историческия туризъм, ще съумеем да промотираме това богатство, с което разполагате, на световно ниво“, това заяви в Русе министърът на туризма на Република България Николина Ангелкова. Тя и кметът на община Русе Пламен Стоилов откриха кръгла маса в Русе с представители на туристическия бранш, организирана от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“. Темата на събитието беше насочена към римското наследство като туристически ресурс в Дунавския регион, а министър Ангелкова беше посрещната с атрактивен римски поздрав, изпълнен от групата за възстановки Първи италийски легион (Legio I Italica).
На срещата присъстваха още зам.-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански, председателят на ОбС-Русе чл.кор. Христо Белоев, областният управител на област Русе Галин Григоров и заместникът му Свилен Иванов.
Стоилов подари на Ангелкова картина, изобразяваща дунавското крайбрежие и изрази благодарност за подкрепата на Министерството на туризма и доброто сътрудничество в името на утвърждаването на Русе като туристически център.
Представен беше нов българо-румънски културно-исторически туристически маршрут – „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“, който се реализира по проект на АДО „Дунав“, финансиран чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. Целта на проекта е да се увеличи устойчивото използване на общото културно наследство в трансграничния регион чрез развитие и промоциране на интегриран туристически продукт в областта на културно-историческото наследство.
Кметът на община Русе сподели удовлетворението си от факта, че Русе домакинства подобен форум, иницииран от Асоциацията на дунавските общини. Като председател на Управителния съвет на АДО „Дунав“ Стоилов отбеляза и факта, че през 2017 г. организацията чества своята 25-годишнина.
Министър Ангелкова благодари на АДО „Дунав“ за ангажираността и активната работа за популяризиране на Дунавския регион като атрактивна туристическа дестинация, като добави, че Министерството на туризма ще продължи да оказва подкрепа на подобни инициативи. Тя коментира още темите за развиване на екотуризъм по поречието на река Дунав, създаването на смесени продукти за перспективни пазари като Китай, Индия и Япония и функциите на регионалното звено към Министерството на туризма в Русе в качеството му на ефективен инструмент за развитие и популяризиране на туристическа дестинация България и в частност Дунавския регион. Тя посочи още показателни факти за усилията на Община Русе, сред които над 5% ръст на туристите за 2016 г. и над 11% ръст на приходите от туризъм.
Проектът, представен от АДО „Дунав“, цели да се увеличи устойчивото използване на общото културно наследство в рамките на трансграничния регион чрез развитие и промоциране на интегриран туристически продукт в областта на културното наследство. В момента се разработват два стратегически документа – за развитие, усъвършенстване и иновация, както и за маркетизиране и промоциране на маршрута.
Министър Ангелкова посети Алеята на световните изобретения от пясък на русенския кей, която й презентира Ирена Петрова, директор Дирекция „Култура и образование“, и се запозна с визията на Община Русе за модернизация на крайбрежната зона на града, представена от арх. Живка Бучуковска по време на обиколка с корабчето „Русчук“ по реката.
По-късно Ангелкова посети Русенски университет „Ангел Кънчев“, където се срещна с академичното ръководство и екипа на катедра „Телекомуникации“, работещ по проект „Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния“, финансиран по програма „Interreg V-A Румъния – България“.

Оставете първия коментар към "Николина Ангелкова: Ще съумеем да промотираме богатството на Русе, което е на световно ниво"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*